TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 754/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày có hiệu lực: 01/06/2021

Công văn 755/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa năm 2021.

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày có hiệu lực: 01/06/2021

Công văn 746/UBND-VHTT

V/v triển khai hệ thống HNTH cấp xã, Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày có hiệu lực: 31/05/2021

Công văn 742/UBND-VP

về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 30/05/2021

Ngày có hiệu lực: 30/05/2021

Công văn 741/UBND-VP

V/v triển khai Công điện số: 13/CĐ-UBND ngày 28/5 2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 29/05/2021

Ngày có hiệu lực: 29/05/2021

Công văn 732/UBND-VP

V/v triển khai Nghị định số: 55/2020/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày có hiệu lực: 28/05/2021

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo về việc cung cấp các thông tin, tài liệu về hệ thống công trình, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày có hiệu lực: 28/05/2021

Công văn 721/UBND-PTP

V/v đôn đốc gửi báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ PL, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày có hiệu lực: 27/05/2021

Tờ trình 49/TTr-UBND

Về việc đề nghị thanh lý xe ô tô do Ủy ban nhân dân huyện quản lý

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày có hiệu lực: 25/05/2021

Hiển thị kết quả 71-80 (of 206)
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|