TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 990/UBND-TCKH

V/v đăng ký cấp tài khoản để sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 01/QĐ-BCĐCCHC

Về việc ban hanh Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 63/QĐ-BCĐ

QĐ về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Hà Thuý Ngọc)

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 59/QĐ-BCĐ

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với Rơ Châm Vương

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Công văn 979/UBND-LĐTBXH

V/v phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho các Nhà thầu

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Báo cáo 366/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 61/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Trần Xuân Hoàng

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 60/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Phan Mỹ Hoa

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 60/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Phan Mỹ Hoa

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Công văn 987/UBND-VP

V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án Nhà máy điện gió Ia Pech, Ia Pech 2

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Hiển thị kết quả 21-30 (of 206)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|