TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giấy mời: Giấy mời làm việc với đơn vị tư vấn về quy hoạch

Số hiệu: 38/GM-VP Loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Nguyễn Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 22/06/2021 Ngày hiệu lực: 22/06/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: