TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: V/v xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư

Số hiệu: 1754/UBND-TCKH Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/10/2021 Ngày hiệu lực: 08/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: