TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: V/v triển khai thực hiện thông báo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tại Thông báo số: 241/TB-VP ngày 15/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Số hiệu: 2056/UBND-VP Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 17/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: