TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tham mưu UBND huyện hỗ trợ đối tượng chính sách người có công khó khăn về nhà ở

Số hiệu: 1323/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Ia Grai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 29/08/2023 Ngày hiệu lực: 29/08/2023 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: