TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 1075/UBND-PTCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 13/07/2022 Ngày hiệu lực: 13/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: