TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của huyện

Số hiệu: 1158/UBND-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 27/07/2022 Ngày hiệu lực: 27/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: