TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn: V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân

Số hiệu: 1943/UBND-VP Loại văn bản: Công Văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Nguyễn Văn Đính
Ngày ban hành: 28/11/2022 Ngày hiệu lực: 28/11/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: