TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

kế hoạch: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Ia Grai

Số hiệu: 127/KH-UBND Loại văn bản: kế hoạch
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 02/10/2021 Ngày hiệu lực: 02/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: