TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: Triển khai các nội dung theo kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Số hiệu: 1113/UBND-PNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 18/07/2022 Ngày hiệu lực: 18/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: