TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cung ứng dịch vụ và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Số hiệu: 1453/UBND-VHTT Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 31/08/2021 Ngày hiệu lực: 31/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: