TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

Số hiệu: 01/QĐ-BCĐCCHC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 11/01/2022 Ngày hiệu lực: 11/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: