TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

quyết định: Kiện toàn Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ huyện Ia Grai

Số hiệu: 1555/QĐ-UBND Loại văn bản: quyết định
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hiệu lực: 24/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: