TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định báo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai

Số hiệu: 1482/UBND-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 13/09/2022 Ngày hiệu lực: 13/09/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: