TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

kế hoạch: Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2021

Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: kế hoạch
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/10/2021 Ngày hiệu lực: 08/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: