TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU

Số hiệu: 1068/BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 23/11/2021 Ngày hiệu lực: 23/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: