TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 6 và chương trình công tác tháng 7 năm 2022

Số hiệu: 19/BC-HĐND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân huyện Người ký: Ksor Khiếu
Ngày ban hành: 15/07/2022 Ngày hiệu lực: 15/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: