TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn huyện

Số hiệu: 633/BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 31/08/2021 Ngày hiệu lực: 31/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: