TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo công tác phân loại đô thị loại V trên địa bàn huyện Ia Grai

Số hiệu: 455/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 25/07/2022 Ngày hiệu lực: 25/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: