TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư

Số hiệu: 475/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 05/08/2022 Ngày hiệu lực: 05/08/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: