TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện

Số hiệu: 855./BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 14/10/2021 Ngày hiệu lực: 14/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: