TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 853/BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 13/10/2021 Ngày hiệu lực: 13/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: