TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: BC triển khai thực hiện Kế hoạch số 1784/KH-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số hiệu: 560/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 14/09/2022 Ngày hiệu lực: 14/09/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: