TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: BÁO CÁO Tình hình công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022

Số hiệu: 01/BC-CTĐ Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 19/07/2022 Ngày hiệu lực: 19/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: