TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: BÁO CÁO Tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2022

Số hiệu: 722/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 26/11/2022 Ngày hiệu lực: 26/11/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: