Tuổi trẻ Ia Grai tổ chức các hoạt động hè phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19

13/08/2021
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, chiến dịch “Thanh niên hè tình nguyện” năm 2021 của tuổi trẻ huyện Ia Grai đã có sự sáng tạo, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh