Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai Giải ngân nguồn vốn vay tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị định 28 của Chính phủ

23/08/2023
Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 đã góp phần giúp cho người dân có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
 
 
ty-1.jpg
Ngân hàng CSXH huyện Ia Grai giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị định 28/2002/NĐ-CP tại xã
Từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 của Chính phủ được ban hành, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện cho vay tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP một cách kịp thời; Tổ chức việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách về làm mới, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề, lập và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng theo quy định để làm cơ sở triển khai cho vay đúng quy định.
Đến 31/7/2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt 457.080 triệu đồng, tăng 26.041 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 6,04%, với 10.780 khách hàng đang còn dư nợ. Hiện tại dư nợ chương trình cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 là 5.025 triệu đồng với 79 khách hàng. Nguồn vốn trên đã góp phần tạo thêm việc làm, giúp cho nhiều hộ gia đình có được căn nhà mới khang trang hơn, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và từng bước vươn lên thoát nghèo giúp đảm bảo an sinh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức tuyên truyền, vận động và lựa chọn đối tượng vay, tổ chức việc kiểm tra, giám sát đảm bảo các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích nhằm phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn vay. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân 5 tỷ đồng cho 9 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở và 126 hộ chuyển đổi nghề./.
Hồng Nhung - Phòng giao dịch NHCSXH huyện
Lượt xem: 49
Các tin khác
    Thanh niên trồng dâu, nuôi thỏ làm giàu Thanh niên trồng dâu, nuôi thỏ làm giàu
    Nông dân Ia Grai đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ... Nông dân Ia Grai đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ tiên tiến
    Nông dân Ia Pếch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm Nông dân Ia Pếch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm
    Người làm nở hoa vùng sỏi đá Người làm nở hoa vùng sỏi đá
    Nông dân mạnh dạn sản xuất cà phê bột mang lại hiệu quả cao Nông dân mạnh dạn sản xuất cà phê bột mang lại hiệu quả cao