Kiểm tra cây giống hỗ trợ tái canh cà phê

26/06/2020
Ngày 20/5, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện Hội nông dân huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp đã đi kiểm tra cây giống cà phê để chuẩn bị cấp cho các đối tượng được thụ hưởng
 

DSC_0627.jpg Kiểm tra cây giống trước khi cấp cho bà con – Minh Thoan

Đến thời điểm hiện tại, cây đã được ươm 6 tháng, tình trạng cây phát triển tốt, không sâu bệnh, số cặp lá đạt từ 5 – 6 cặp, đủ điều kiện để cấp cho bà con.

Theo kế hoạch năm 2020, huyện Ia Grai thực hiện tái canh khoảng 485 ha, trong đó khu vực doanh nghiệp 234 ha, nhân dân 251 ha. UBND huyện bố trí 650 triệu đồng trong nguồn vốn sự nghiệp nông lâm năm 2020 để thực hiện hỗ trợ chương trình tái canh của cà phê. Theo đó, huyện sẽ hỗ trợ 135.000 cây giống cà phê TRS1 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh có kinh tế khó khăn và hộ gia đình chính sách. Đồng thời, mở 8 lớp tập huấn tại các xã, thị trấn có diện tích đăng kí lớn về kỹ thuật tái canh theo Quy trình 2085 cho các hộ có nhu cầu, đặc biệt là các hộ người dân tộc thiểu số./.

Minh Thoan

Lượt xem: 3
Các tin khác
    Thanh niên trồng dâu, nuôi thỏ làm giàu Thanh niên trồng dâu, nuôi thỏ làm giàu
    Nông dân Ia Grai đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ... Nông dân Ia Grai đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ tiên tiến
    Người làm nở hoa vùng sỏi đá Người làm nở hoa vùng sỏi đá
    Nông dân mạnh dạn sản xuất cà phê bột mang lại hiệu quả cao Nông dân mạnh dạn sản xuất cà phê bột mang lại hiệu quả cao
    Nông dân Ia Pếch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm Nông dân Ia Pếch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm