Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023

15/02/2023
Sáng 14/2, UBND huyện tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhằm tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
 
 
ANH-TRIEN-KHAI-NHIEM-VU-CAI-CACH-HANH-CHINH.JPG
Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ Cải cách hành chính – Minh Thoan
Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2022, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cải cách hành chính như: ban hành kịp thời các kế hoạch công tác cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và các kế hoạch khác liên quan. Đồng thời, triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số đối với các văn bản đi…Trong năm 2022, tổng số hồ sơ của huyện được tiếp nhận qua Hệ thống Một cửa điện tử trên 32.100 hồ sơ, tỷ giải quyết đúng hạn đạt trên 97%.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành, các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; duy trì chỉ số cải cách hành chính ở tốp đầu trong toàn tỉnh. Trong thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân nắm bắt, lựa chọn sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng, qua bưu điện để giảm chi đi lại và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện…./.
Minh Thoan
Lượt xem: 12
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)