Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020

18/09/2020
Sáng 17/9, UBND huyện tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị, UBND các xã báo cáo tiến độ triển khai xây dựng làng, xã nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Ông Đào Lân Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ia Grai giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND các xã: Ia Tô, Ia Sao, Ia O, Ia Chía và các đoàn thể của huyện.
 
1.jpg
Ảnh: Các thành viên dự họp nghe ông Đào Lân Hưng quán triệt một số nội dung trọng tâm – Minh Thoan

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng số tiêu chí đạt được đến nay là 179 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với đầu năm 2020. Trong đó, xã Ia Bă đạt 19 tiêu chí; các xã Ia Sao, Ia Dêr, Ia Hrung, Ia Yok đạt 18 tiêu chí; xã Ia O đạt 16 tiêu chí; xã Ia Tô đạt 14 tiêu chí; xã Ia Chía, Ia Grăng đạt 12 tiêu chí và xã Ia Pếch đạt 11 tiêu chí. Năm 2020, huyện Ia Grai có 12 làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 6 làng ở Ia O đã đạt được 15-16 tiêu chí; 5 làng ở xã Ia Chía đạt được từ 14-16 tiêu chí; 1 làng ở Ia Tô đã đạt được 18 tiêu chí.

Tại cuộc họp, các xã Ia Sao, Ia Tô, Ia Chía, Ia O đã trình bày những khó khăn, vướng mắc cũng như phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian sắp tới để xã hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình. Các ngành cũng trình bày, hướng dẫn thêm về các tiêu chí do ngành phụ trách.

Kết luận tại cuộc họp, ông Đào Lân Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong những tháng cuối năm. Trong đó, các xã cần rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu đã đăng kí từ đầu năm; các ngành của huyện phụ trách các tiêu chí cần kiểm tra các cam kết và cán bộ phụ trách cần tăng xuống xã, thôn, làng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cần tập trung quan tâm đến các tiêu chí thường xuyên vướng mắc như: thu nhập, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, môi trường và an toàn thực phẩm;…/.

Minh Thoan

Lượt xem: 7
Các tin khác
  Ia Grai, gặp mặt cán bộ quân sự đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và Công ... Ia Grai, gặp mặt cán bộ quân sự đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và Công bố quyết định ngày truyền thống L
  Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghè... Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 và triển khai kế hoạch
  Ban An toàn giao thông huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023 Ban An toàn giao thông huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Năm 2022, Ia Grai có trên 500 hộ thoát nghèo Năm 2022, Ia Grai có trên 500 hộ thoát nghèo
  Năm 2022, huyện Ia Grai không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống Năm 2022, huyện Ia Grai không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống