THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022

07/12/2022

Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Ia Grai năm 2022 (Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022). Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Ia Grai năm 2022, cụ thể như sau:

 
1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Ia Grai và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 mục IV Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện.
Riêng đối với vị trí việc làm công tác thể dục, thể thao tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Chức danh nghề nghiệp: Huấn luận viên hạng III, mã số: V.10.01.03 phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.
2. Số lượng người làm việc cần tuyển: 08 viên chức, gồm:
            2.1. Trung tâm GDNN-GDTX huyện 01. Cụ thể là vị trí việc làm: công tác đào tạo, tổng hợp. Ngạch chuyên viên, mã số 01.003.
2.2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện 01. Cụ thể là vị trí việc làm: công tác thể dục, thể thao. Chức danh nghề nghiệp: Huấn luyện viên hạng III, mã số: V.10.01.03.
2.3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 06, gồm các vị trí việc làm:
2.3.1. 02 vị trí việc làm Chăn nuôi thú y. Chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán bệnh động vật hạng III, mã số: V.03.04.11.
2.3.2. 02 vị trí việc làm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Chức danh nghề nghiệp: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, mã số: V.03.01.02.
2.3.3. 01 vị trí việc làm khuyến nông và định canh định cư. Chức danh nghề nghiệp: Khuyến nông viên hạng III, mã số: V.03.09.26.
2.3.4. 01 vị trí việc làm kế toán viên, mã số: 06.031.
(Có bảng tổng hợp nhu cầu kèm theo)
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2 mục IV Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện.
4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
4.1. Hồ sơ dự tuyển: Chi tiết tại khoản 1 mục VI Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện.
4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 10/12/2022 tại Phòng Nội vụ huyện Ia Grai (số 298 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai). Liên hệ Bà Hà Thị Hương, công chức Phòng Nội vụ, số điện thoại liên hệ: 0269.3844163 hoặc 0973288903. Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 09/01/2023.
5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 1 mục V Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện.
6. Lệ phí dự tuyển:
Lệ phí xét tuyển là 500.000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển nhưng không tham gia xét tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
7. Tài liệu ôn thi, thời gian và địa điểm xét tuyển:
Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng viên chức công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn).
            Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn).
Yêu cầu Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Hội đồng tuyển dụng trước ngày 12/01/2023.
Nội dung chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của UBND huyện Ia Grai được quy định tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 26/10/2022 được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND huyện Ia Grai, cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc xét tuyển sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn), trụ sở HĐND và UBND huyện./.

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 
Số
TT
 
Vị trí việc làm cần tuyển dụng Yêu cầu trình độ chuyên môn của người dự tuyển Số lượng cần tuyển Tuyển dụng vào hạng chức danh nghề nghiệp
Ngạch, hạng CDNN Mã số
I Trung tâm GDNN-GDTX huyện   01    
01 Phụ trách công tác đào tạo, tổng hợp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế chính trị
 
01 Chuyên viên 01.003
II Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao   01    
01 Phụ trách công tác thể dục, thể thao Đại học trở lên chuyên ngành Thể dục thể thao 01 Huấn luyện viên hạng III V.10.01.03
III Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp   06    
01 Chăn nuôi thú y Đại học trở lên chuyên ngành Bác sỹ thú y, Chăn nuôi 02 Chẩn đoán bệnh động vật hạng III V.03.04.11
02 Trồng trọt và bảo vệ thực vật Đại học trở lên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Kinh tế nông nghiệp 02 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III
 
V.03.01.02
03 Khuyến nông và định canh định cư Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 01 Khuyến nông viên hạng III
 
V.03.09.26
04 Kế toán Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán
 
01 Kế toán viên 06.031
Tổng cộng I+II+III 08    
Lượt xem: 248
Các tin khác
    Ia Grai: Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Ia Grai: Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
    Sơ kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Sơ kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
    Tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ Tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ
    Hơn 100 đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ h... Hơn 100 đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ huyện
    Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lầ... Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025