THÔNG BÁO Bài thi hợp lệ, không hợp lệ, điểm thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

14/11/2022

THÔNG BÁO
Bài thi hợp lệ, không hợp lệ, điểm thi Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”
 
 
hinh-anh.jpg

1. Thông báo: Bài thi hợp lệ, không hợp lệ, điểm thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”:  Tải xuống tại đây
2. Thông báo: Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022” : Tải xuống tại đây
CÂU HỎI-ĐÁP ÁN THI TRỰC TUYẾN 
“TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022”: Tải xuống tại đây
 
Lượt xem: 37
Các tin khác
    Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành kiểm tra công tác bầu cử tại huyện... Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Ia Grai
    Cử tri Ia Grai hướng đến ngay bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Cử tri Ia Grai hướng đến ngay bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
    Ia Grai: Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác Ia Grai: Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác
    Xã Ia Khai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Xã Ia Khai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử
    Ban chỉ đạo chống thất thu huyện Ia Grai triển khai nhiệm vụ 6 thán... Ban chỉ đạo chống thất thu huyện Ia Grai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm