Sơ kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

10/08/2020
Sáng 6/8, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm. Ông Đỗ Văn Đông, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được quan tâm. Kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được giao ổn dịnh để các địa phương chủ động thực hiện, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như tín dụng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch…Từ nguồn vốn chương trình 135, huyện đã đầu tư xây mới 16 công trình, duy tu sửa chữa 2 công trình; triển khai 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế;…
1.jpg
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị - Minh Thoan

Bên những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như việc phát sinh thêm hộ nghèo mới, nguy cơ tái nghèo còn cao; nhiều hộ có lao động nhưng thiếu việc làm; việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của của người dân chưa phát huy hiệu quả dẫn đến tình trạng một bộ phận hộ nghèo trong chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo và các xã đã tập trung thảo luận nhằm đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị địa phương cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những tồn đọng; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn huyện giảm được 465 hộ nghèo; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo; triển khai thực hiện việc phân công các ngành, hội đoàn thể, phân công cán bộ đảng viên, nhất là những đảng viên, hội viên sản xuất – kinh doanh giỏi để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trong tổ chức sản xuất – kinh doanh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động “thay đổi nếp nghĩ cách làm” trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức bình xét hộ nghèo đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm; đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở theo quy định của Thủ tướng chính phủ, vay vốn sản xuất kinh doanh…/.

Minh Thoan

Lượt xem: 8
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)