Năm 2022, huyện Ia Grai không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống

04/01/2023
Sáng 4/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề an giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 13 xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Văn Đông, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
 
 
ANH-HOI-NGHI-TKET-TAO-HON-VA-HON-NHAN-CAN-HUYET.jpg
Ảnh: Ông Trương Thế Vinh, Trưởng phòng Dân tộc huyện báo cáo tại Hội nghị - Xuân Năm
Trong năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể từng bước được đồng bộ; hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết được duy trì. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, người dân đã hiểu và nắm bắt được các quy định của pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. UBND huyện cũng đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, trong đó chủ động lồng ghép việc tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các chương trình, kế hoạch phố biến giáo dục pháp luật…Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn huyện có 127 cặp tảo hôn, trong đó số cặp tảo hôn là dân tộc thiểu số có 126 cặp, chiếm trên 99,2% số cặp tảo hôn. Trong năm trên địa bàn huyện không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Năm 2023, huyện Ia Grai tiếp tục thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về hôn nhân và gia đình, về phòng, chống tảo hôn vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chương trìn, kế hoạch hoạt động của chính quyền và các đoàn thể tại địa phương. Xây dựng, đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn,…vào hương ước, quy ước thôn, làng, tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ xã, trường thôn, làng, trưởng dòng họ, người có uy tín…/.
Minh Thoan
Lượt xem: 9
Các tin khác
    Đ/C Đỗ Tiến Đông phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo c... Đ/C Đỗ Tiến Đông phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh làm việc vớ
    Đồng chí Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Ngọc ... Đồng chí Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra
    Đoàn công tác tỉnh, huyện thăm các cụ cao tuổi trên địa bàn thị trấ... Đoàn công tác tỉnh, huyện thăm các cụ cao tuổi trên địa bàn thị trấn Ia Kha
    Lãnh đạo huyện tham gia cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó khẩ... Lãnh đạo huyện tham gia cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó khẩn cáp với bão số 4
    Lễ công bố xã Ia Krăi đạt chuẩn nông thôn mới Lễ công bố xã Ia Krăi đạt chuẩn nông thôn mới