LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký tài khoản Định danh điện tử, tích cực hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023”

09/10/2023
LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký tài khoản Định danh điện tử, tích cực hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023”
 
Loi-keu-goi-Chuyen-doi-so-(1)-signed-signed_page-0001.jpg
Lượt xem: 9
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)