Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

20/08/2020
Sáng ngày 19-8, Đảng bộ huyện Ia Grai đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; giữ vững ổn định về chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2025 huyện Ia Grai cơ bản trở thành huyện Nông thôn mới”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Điềm- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho 3.827 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
 
1.jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phan Thương

Khai mạc đại hội, đồng chí Dương Mah Tiệp- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng địnhTrong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; song, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại. Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trên từng lĩnh vực, tìm ra những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo vừa phù hợp đường lối chung, vừa đúng thực tiễn; nhằm xây dựng đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, phát huy mọi khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người tạo ra thế và lực mới đưa huyện Ia Grai tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu, tu chỉnh để thực hiện có hiệu quả. Đây là một trong những điểm mới trong Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị; vì vậy, đề nghị Đại hội lưu ý để thực hiện.

Đại hội tiếp tục thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thực sự có chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Tại Đại hội này, chúng ta thảo luận và sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành huyện Đảng bộ huyện khóa XVIII với cơ cấu và số lượng hợp lý. Các đồng chí tham gia Ban chấp hành khoá mới phải là những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức, tài, đủ bản lĩnh chính trị, thực sự có năng lực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết do Đại hội đề ra và bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Đại hội còn có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu với đủ số lượng và chất lượng thay mặt cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI. Đây là những đồng chí phải có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; có khả năng tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

          Với những nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi mỗi đại biểu dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận tích cực và nghiêm túc để đóng góp nhiều nhất cho sự thành công của Đại hội. Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu từ sự thành công cả về nội dung và nhân sự của Đại hội hôm nay.

Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, với sự toàn tâm, toàn ý cùng với thời gian dài chuẩn bị tích cực, công phu, chúng ta tin rằng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại của mình”.

1-(1).jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Thương

 

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lành- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện hoàn thành và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm; công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ phát triển khá. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng vai trò quan trọng; giá trị sản xuất đạt 4.120 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần. Tổng diện tích các loại cây trồng đạt 48.686 ha, sản lượng lương thực đạt 22.215 tấn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 40,2 triệu đồng, tăng 16,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 118,2% Nghị quyết. Cuối năm 2020, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số tiêu chí đạt được là 180 tiêu chí; có 19 làng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,14% (giảm 11,5%), vượt 0,8% so với Nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ được thể hiện rõ trong báo cáo Chính trị.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Đây là những vấn đề sẽ được Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ để rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục để huyện Ia Grai ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã đề ra 28 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa- giáo dục- y tế, giữ vững quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Đại hội, đã được nghe đồng chí Dương Mah Tiệp- Bí thư Huyện ủy khóa XVII trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 về thực hiện nhiệm vụ.

1-(2).jpg
các Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phan Thương
1-(3).jpg
Các Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Phan Thương

Các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được của huyện Ia Grai trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện Ia Grai ngày càng phát triển và vững mạnh với các nội dung như: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực trạng và giải pháp. Đổi mới việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, nâng cao mức thu nhập cho người dân; thực trạng và giải pháp…

1-(5).jpg
Đồng chí Hồ Văn Điềm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phan Thương

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hồ Văn Điềm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai đã chúc mừng và biểu dương những kết quả và thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Ia Grai đã đạt được trong 5 năm qua. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng và sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và giúp huyện ngày càng phát triển hơn. Đồng chí Hồ Văn Điềm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai phát biểu: “5 năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Thời tiết diễn biến thất thường, tình hình dịch bệnh xảy ra ở người và cây trồng vật nuôi phức tạp. Giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, đời sống của nông dân gặp nhiều khó khăn. Song với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo. Đảng bộ huyện Ia Grai đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 17/19 tiêu chí Nghị quyết Đại hội. 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 11%/ năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Quy mô ngành kinh tế năm 2020 tăng 1,68 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 40,2 triệu đồng/người/năm tăng 16,6 triệu đồng. Hoạt động thương mại ngày càng mở rộng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hình thành được một số sản phẩm du lịch đặc trưng riêng thu hút đông đảo du khách. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ…”

Trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh:  Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những hạn chếm, yếu kém khuyết điểm đó là: Một số nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế chưa hoàn thành, thu ngân sách chưa đạt Nghị quyết. Thu hút đầu tư, thực hiện 1 số dự án còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm, thực hiện tốt. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn ở mức cao, Công tác xây dựng Đảng vẫn còn hạn chế, một số đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Từ tình hình trên, tôi đề nghị Đại hội cần phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm rút ra để có giải pháp thiết thực, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Hồ Văn Điềm cơ bản nhất trí với những đánh giá, báo cáo chính trị do Ban chấp hành khóa XVII trình đại hội. Báo cáo đã bám sát Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVI của Đảng bộ Tỉnh Gia Lai, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 huyện Ia Grai cơ bản trở thành huyện Nông thôn mới. Đã thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần cách mạng mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong chặng đường sắp đến. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức đạo đức. Tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cần xác định đây là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Thực hiện hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực sự là công bộc của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đổi mới công tác Dân vận và Mặt trận các đoàn thể. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo. Sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Ia Grai có lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng. Là huyện biên giới phía Tây của tỉnh. Có vị trí địa lý thuận lợi nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế, thương mại, kết nối huyện Ia Grai với trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh với các huyện giáp ranh. Tiềm năng kinh tế đa dạng, phong phú với nền văn hóa dân tộc độc đáo, đậm đà bản sắc và giàu truyền thống cách mạng. Do vậy, huyện cần khai thác những lợi thế trên để chủ động, sớm nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết, đề án thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm đã được xác định, nhằm khơi thông các điểm nghẽn. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nhất là nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường, hướng đến con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực của sự phát triển. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khu vực ngành nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Nâng cao năng suất lao động. Thực sự trở thành đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Đề cao vai trò chủ thể, tự nguyện trực tiếp của nhân dân gắn với sự phát huy sức mạnh cộng đồng và đổi mới hệ thống chính trị.

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế của huyện theo hướng nâng cao hiệu quả giá trị gia tăng phát triển bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp xây dựng. Trọng tâm là nông nghiệp chế biến nông sản. Chủ động thu hút, phát triển các ngành dịch vụ, giá trị gia tăng. Khai thác có hiệu quả tài nguyên sẵn có để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch giàu bản sắc, gần gũi thiên nhiên. Gắn du lịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn tiêu thụ công nghiệp đáp ứng yêu cầu du khách du lịch như văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, khám phá du lịch cộng đồng.

Quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội. Cải thiện hiệu quả phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn. Nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu hướng tới. Thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Thiết thực nâng cao chất lượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục khơi dậy, ý chí tự lực, tự cường khát vọng vươn lên của nhân dân và các dân tộc trên địa bàn. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, niềm tin, niềm tự hào truyền thống cách mạng tạo sức mạnh nội sinh trong xây dựng huyện Ia Grai đạt chuẩn Nông thôn mới bền vững và không ngừng phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, coi trọng chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nhân dân”.

Đồng chí cũng đề nghị, các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho sự đoàn kết để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, tham gia góp ý vào dự thảo vác văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh”.

1-(6).jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp - Bí Thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Phan Thương

Trong chương trình làm việc chiều ngày 19-8, Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

1-(7).jpg
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Thương
1-(8).jpg
Các Đại biểu bỏ phiếu về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Thương

 

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự đại hội về nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Dương Mah Tiệp- Bí thư Huyện ủy khóa XVII.

Chiều 16h30 cùng ngày, tại hội trường trực tuyến UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Sáng ngày 20/8, Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc, thảo luận với nhiều nội dung quan trọng và công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làn thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.Thông tin chi tiết về Đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển đến quý vị trong các bản tin sau. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi!.

Phan Thương- Phương Lộc

Lượt xem: 5
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)