Ia Grai, thu ngân sách đạt 204% dự toán tỉnh giao

09/12/2022
Năm 2022, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thu ngân sách đạt 204% dự toán tỉnh giao. Đây cũng là năm đầu tiên huyện thu ngân sách trên 100 tỷ đồng. Có được kết quả trên là nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.
 
 
CCT-Chu-Pah-Ia-Grai-ky-ket-quy-che-phoi-hop-voi-UBND-cac-xa,-thi-tran-(huyen-Ia-Grai)-trong-cong-tac-thu-NSNN-nam-20221.jpg
CCT Chư Păh - Ia Grai ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn (huyện Ia Grai) trong công tác thu NSNN năm 2022. Ảnh: Phương Lộc
Ngay từ đầu năm, UBND huyện Ia Grai đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các đối tượng nộp thuế (các doanh nghiệp, hộ kinh doanh) trên địa bàn để thông báo các chính sách thuế và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chi cục thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh đã ký kết quy chế phối hợp với một số ngành chuyên môn của huyện Ia Grai và UBND các xã thị trấn xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác thu ngân sách, chống thất thu và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động thu ngân sách trên địa bàn.
UBND huyện Ia Grai đã kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước do đồng chí chủ tịch UBND huyện làm trưởng Ban. Qua đó, chỉ đạo cho các ngành chuyên môn: Chi cục thuế; phòng Tài chính – kế hoạch; Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã thị trấn tiến hành rà soát, quản lý nguồn thu, chống thất thu. Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế từ các năm trước, nhờ vậy mà kết quả thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao và NQ HĐND huyện đề ra.
Tính đến ngày 7/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 136 tỷ đồng, đạt 204% dự toán pháp lệnh, và bằng 177% so với NQ HĐND huyện giao, tăng 15% so với năm 2021. Trong đó, thu thuế, phí 130,8 tỷ đồng, đạt 205% dự toán pháp lệnh; thu từ tiền sử dụng đất 88 tỷ đồng, đạt 300% dự toán pháp lệnh, bằng 130% so với năm trước; thu khác ngân sách 5,2 tỷ đồng, đạt 170% dự toán, bằng 135% so với năm 2021.
Các xã, thị trấn thu theo phân cấp được 53,8 tỷ đồng, đạt 337,5% dự toán huyện giao. 13/13 xã, thị trấn thu hoàn thành vượt mức phấn đấu huyện giao. Các địa phương thu đạt cao như: Xã Ia Bă thu đạt 863,4% so dự toán; Ia Hrung (627%); Ia Yok (402,7%); Ia Dêr (405,9%)….
Thu ngân sách vượt dự toán đã đáp ứng nguồn chi ngân sách hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển trên địa bàn. Trong năm 2022, tổng chi ngân sách ước đạt 661 tỷ đồng, đạt 138% so kế hoạch tỉnh và đạt 127% dự toán HĐND huyện giao. Huyện đã kịp thời bổ sung kinh phí cho các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị hành chính cấp huyện về các khoản như: chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp mới theo quy định của Chính phủ, giải quyết kịp thời kinh phí cho các hoạt động đột xuất về an ninh - quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh...
Năm 2023, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Ia Grai được tỉnh giao là 86 tỷ đồng. Trong đó, thu tiển sử dụng đất 33 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp quốc doanh 9,2 tỷ đồng, hộ kinh doanh 3,8 tỷ đồng; thuế chuyển nhượng bất động sản 19,4 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 13,1 tỷ đồng.
Để đạt chi tiêu thu ngân sách năm 2023, chiều ngày 7/12/2022 Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách,  chống thất thu, và thu hồi nợ đọng ngân sách trong năm 2023. Đ/C Lê Ngọc Qúy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Trưởng Ban chỉ đạo chống thất thu nhân sách huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế, các ngành chuyên môn và UBND các xã thị trấn tập trung chống thất thu trên một số lĩnh vực cụ thể, như: hoạt động kinh doanh vận tải; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh bất động sản…. Đồng thời tăng cường quản lý nguồn thu và khai thác tăng thu đối với những nguồn thu có tiềm năng như điện gió, điện năng lượng mặt trời. Đồng thời tăng cường thu hồi nợ đọng thuế; đảm bảo công bằng, công khai giữa các đối tượng nộp thuế và chống thất thu cho ngân sách nhà nước trong năm 2023. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thị trấn triển khai nhiệm vụ thu ngân sách theo phân cấp ngay từ đầu năm để đảm bảo nguồn chi ngân sách cho hoạt động ở địa phương.
Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 20
Các tin khác
    Đồng chí Nguyễn Thị Lành trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thị trấ... Đồng chí Nguyễn Thị Lành trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thị trấn Ia Kha.
    Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô
    Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô
    Đồng chí Nguyễn Thị Lành trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thị trấ... Đồng chí Nguyễn Thị Lành trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên thị trấn Ia Kha.
    Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô Triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô