Ia Grai, tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop) (giai đoạn 2021-2025).

24/11/2022
Ngày 23/11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã phụ trách chương trình xây dựng Nông thôn mới, cán bộ Mặt trận, các Hội đoàn thể huyện, xã và các thôn làng. Đồng thời triển khai các chủ trương, chính sách thực hiện chương trình OCop giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành chương trình Ocop huyện, xã thị trấn và các Doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình OCOP trên địa bàn huyện.
 
 
Quang-canh-lop-tap-huan-chuong-trinh-xay-dung-NTM-va-san-pham-OCop0.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn chường trình xây dựng NTM và sản phẩm OCOP. Ảnh: Phương Lộc
Tại lớp tập huấn, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện Ia Grai đã thông báo kế hoạch, lộ trình xây dựng Nông thôn mới của huyện giai đoạn 2021-2025 mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2025. Đồng thời, hướng dẫn một số nội dung chính theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Gia Lai mới ban hành. Theo đó, Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 có 57 chỉ tiêu trong số 19 tiêu chí, tăng thêm 8 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí cũ. Đồng thời, các yêu cầu, nội dung tiêu chí cũng được nâng cao hơn.
Đến nay, huyện Ia Grai có 8 xã, 29 thôn, làng đạt chuẩn Nông thôn mới. Dự kiến, cuối năm 2022 có thêm 1 xã và 12 thôn, làng đạt chuẩn. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ tiêu chí mới, một số xã có nguy cơ rớt tiêu chí và không còn đạt chuẩn. UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới phối hợp cùng các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn trong năm 2022.
Về chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop), các ngành chuyên môn của huyện đã tập trung hướng dẫn các chủ trương, chính sách, qui trình, thủ tục xây dựng sản phẩm OCOP; Quyết định phê duyệt Chương trình Ocop giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm; cơ chế chính sách hỗ trợ sản phẩm Ocop. Đồng thời, giới thiệu về ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp; tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa và quảng bá sản phẩm nông, lâm sản.
Hiện tại, huyện Ia Grai có 11 sản phẩm thuộc 4 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và đang hoàng tất hồ sơ đề nghị công nhận thêm 3 sản phẩm OCOP trong năm 2022./.
                                                 Phương Lộc
Lượt xem: 14
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)