Huyện Ia Grai tăng cường các giải pháp chỉ đạo thu ngân sách

18/11/2021
Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, UBND huyện Ia Grai thường xuyên chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan, chú trọng công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo theo  kế hoạch đề ra.
 
 
THANH-NHAT-Nguon-thu-ngan-sach-nha-nuoc-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-Ia-Grai-DSCN0517.JPG
Nguồn thu ngân sách nhà nước góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Ia Grai -THANH NHẬT 
 
Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy và UBND huyện Ia Grai luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời công tác quản lý nguồn thu nhà nước. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách, thực hiện công tác phân tích, dự báo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu ngân sách... Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm,  Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah lập kế hoạch triển khai, phân công quản lý thu nợ thuế và giao chỉ tiêu thu nợ tiền thuế đến từng bộ phận, triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, thu và xử lý nợ đọng thuế…
Trao đổi với PV, bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch: “Nhờ sự phối hợp của các cấp, ngành nên các khoản thu ngân sách nhà nước qua 10 tháng năm nay của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện hơn 96 tỷ đồng - đạt 152% dự toán tỉnh giao, bằng 115% dự toán HĐND huyện giao và tăng hơn 42,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, việc thực hiện dự toán thu ở các xã, thị trấn được hơn 11 tỷ  đồng - đạt 77,5% dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tại xã, thị trấn”.
THANH-NHAT-Chi-cuc-Thue-Khu-vuc-Ia-Grai-Chu-Pah-hop-ban-va-ky-ket-Quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-thu-thue-tren-dia-ban-huyen-Ia-Grai-DSCN0135.JPG
Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah họp bàn và ký kết Quy chế phối hợp  trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Ia Grai .THANH NHẬT
 
Qua phân tích sắc thuế cho thấy, các khoản thu đạt cao trong năm nay của huyện chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện gần 42,5 tỷ đồng, đạt 121% dự toán huyện giao, bằng 156% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm cả khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 chuyển sang với số tiền 624 triệu đồng). Thu tiền thuê đất thực hiện gần 8 tỷ đồng, bằng 228% so với cùng kỳ năm trước. Thu phí và lệ phí thực hiện gần 2,3 tỷ đồng - đạt 202% so với cùng kỳ năm trước…
 Tuy nhiên trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Bảo - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah đã nêu một số trăn trở: “Công tác thu ngân sách nhà nước của huyện Ia Grai cũng còn gặp không ít mặt khó khăn. Do tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh  của người nộp thuế, đa số thu nhập chính của người dân trên địa bàn chủ yếu từ sản phẩm nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá cả sản phẩm thấp nên ảnh hưởng rất lớn việc thu ngân sách. Bên cạnh đó, nhiều khoản thu khác cũng bị ảnh hưởng do tác động của các yếu tố tình hình khách quan…”.
THANH-NHAT-Cac-ca-nhan-va-doanh-nghiep-thuc-hien-nop-nghia-vu-tai-chinh-cho-Nha-nuoc-qua-Ngan-hang-nong-nghiep-va-PTNT-huyen-Ia-Grai-DSCN0348.JPG
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước qua Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai -THANH NHẬT 
Đề cập về các giải pháp chỉ đạo công tác ngân sách nhà nước thời gian tới, ông Lê Ngọc Quý - Phó Bí thư Huyện UỷChủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cuối năm 2021, cũng như tạo cơ sở xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, UBND huyện chú trọng phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn chi ngân sách. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để  tổ chức bán đấu giá đất tại các khu quy hoạch, nhất là các khu quy hoạch trên địa bàn thị trấn Ia Kha, đảm bảo nguồn thu ngân sách. Cùng với đó, các ngành chức năng và các xã, trị trấn chủ động đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 đã đề ra và triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai các giải pháp chống thất thu và thu tiền nợ đọng thuế nhằm đảm bảo đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra; tập trung xử lý nợ xấu, đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ thuế dưới 5% so với tổng thu ngân sách”.
Để thực hiện các giải pháp trên, mới đây, Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp (với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện) trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Ia Grai thời gian tới.
THANH-NHAT-Giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-tai-Chi-cuc-Thue-Khu-vuc-Ia-Grai-Chu-Pah-DSCN0132.JPG
Giải quyết thủ tục hành chính về thuế tại Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah -THANH NHẬT 

Ông Nguyễn Trọng Bảo - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Ia Grai - Chư Pah cho biết: “Chi cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban,  UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý thuế trên địa bàn nhằm quản lý tốt các khoản thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, phối hợp xác định thực tế tình hình hoạt động của hộ, cá nhân kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa quản lý thuế để có biện pháp quản lý phù hợp với quy định pháp luật thuế. Nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh từ công tác triển khai lập bộ đến thông báo quản lý nợ thuế”.
“Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên theo dõi tình hình chấp hành việc kê khai của doanh nghiệp, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp khai thuế theo đúng quy định. Nghiêm túc xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thuế phát sinh lớn để tập trung số thu vào ngân sách kịp thời. Cập nhật tình hình gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có văn bản đề nghị gia hạn, kịp thời triển khai đôn đốc nộp vào ngân sách theo hạn định. Thực hiện đầy đủ quy trình quản lý nợ và các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế kịp thời đối với các khoản nợ quá thời hạn trên 90 ngày. Tăng cường chống chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, tài sản trên đất, các công trình xây dựng vãng lai, các dự án sử dụng năng lượng tái tạo...” - Ông Bảo lưu ý thêm.
                                                                                                          T.N
Lượt xem: 28
Các tin khác
    THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị ... THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huy
    Ia Grai, thu ngân sách đạt 204% dự toán tỉnh giao Ia Grai, thu ngân sách đạt 204% dự toán tỉnh giao
    KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức kh... KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản l
    Tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2022 Tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2022
    Triển khai Nghị quyết HĐND huyện năm 2023 Triển khai Nghị quyết HĐND huyện năm 2023