Huyện Ia Grai phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

15/02/2023
Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp hội nhận ủy thác, việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Ia Grai đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Mới đây, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 27 tập thể và cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2022. Ia Grai cũng là đơn vị có dư nợ tín dụng chính sách lớn thứ 3 trong toàn tỉnh…
 
 
ANH-THANH-NHAT-Pho-Chu-tich-Thuong-truc-UBND-huyen-Do-Van-Dong-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi-DSCN7987.JPG


Ông Đỗ Văn Đông - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện cho biết: “Để triển khai thực hiện Chỉ thị trên, UBND huyện Ia Grai đã kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị  NHCSXH huyện, phân công chủ tịch UBND 13/13 xã, thị trấn tham gia làm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị  NHCSXH huyện, qua đó nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH tại địa phương.
ANH-THANH-NHAT-NHCSXH-huyen-Ia-Grai-hoi-nghi-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2022-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-DSCN8033-(1).JPG
NHCSXH huyện Ia Grai hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Ban đại diện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện”.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời,  thường xuyên chỉ đạo nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đề xuất bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn kịp thời, giải ngân nhanh chóng, đưa vốn đến đúng tay người thụ hưởng.
ANH-THANH-NHAT-Nong-dan-Ia-Grai-trao-doi-kinh-nghiem-san-xuat-DSCN8199.JPG
Nông dân Ia Grai trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật
 Năm 2022, mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp tích cực của các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các chương trình tín dụng CSXH đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn. Trong đó, tổng nguồn vốn thực hiện gần 432 tỷ đồng, tăng gần 37 tỷ đồng so với năm 2021 (tỷ lệ tăng 9,5% so với đầu năm).
ANH-THANH-NHAT-Nguon-von-tin-dung-chinh-sach-giup-nong-dan-dau-tu-san-xuat-chan-nuoi-DSCN9089.JPG
Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp nông dân đầu tư sản xuất chăn nuôi. Ảnh: Thanh Nhật 

Doanh số cho vay năm qua đạt 128,5 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước, với 3.344 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ hơn 431 tỷ đồng, với 10.683  hộ, dư nợ bình quân 40,3 triệu đồng/hộ (tăng 1,3 triệu/hộ so với năm 2021)… Hiệu quả từ nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương…
Đặc biệt đáng quan tâm trong kết quả thực hiện năm qua là đã đạt 6/7 mục tiêu cụ thể năm 2022 đề ra theo Nghị quyết Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện  đề ra (Nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt kế hoạch giao, hàng tháng duy trì trên 90% số hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ. Nguồn vốn huy động dân cư đạt kế hoạch giao. Nợ quá hạn không tăng so với 31/12/2021, dưới 0,1%/ tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi đạt 98% trở lên. Không có tổ tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, không có nợ vay ké, xâm tiêu chiếm dụng. Tăng trưởng tín dụng từ 7% trở lên.
ANH-THANH-NHAT-Mot-goc-trung-tam-huyen-Ia-Grai-DSCN0761.JPG
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ành: Thanh Nhật
Từ doanh số cho vay 128,5 tỷ đồng với tổng 3.344 lượt hộ vay, cụ thể đã giúp 2.042 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình khó khăn, người lao động vay vốn, giúp xây mới, cải tạo sữa chữa trên 900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia, giúp trên 200 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đến trường, 154 lượt học sinh sinh viên mua máy tính phục vụ học trực tuyến, 4 cơ sở giáo dục mần non ngoài công lập vay vốn phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19, 6 người lao động có thu nhập thấp vay vốn xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở, đặc biệt đã cho vay được 30 hộ đồng bào DTTS nghèo hỗ trợ làm nhà ở và 42 hộ đồng bào DTTS nghèo hỗ trợ chuyển đổi nghề được vay vốn tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng  đồng bào DTTS theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ…
ANH-THANH-NHAT-Cac-tap-the-va-ca-nhan-duoc-Ban-dai-dien-Hoi-dong-quan-tri-Ngan-hang-CSXH-tinh-Gia-Lai-tang-giay-khen-DSCN8055.JPG
Các tập thể và cá nhân được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. Ảnh: Thanh Nhật
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với 100% các thôn, làng, giải ngân đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Dư nợ năm vừa qua đạt hơn 431 tỷ đồng cũng là đơn vị có dư nợ tín dụng chính sách lớn thứ 3 trên 17 huyện thị của Chi nhánh, chất lượng tín dụng duy trì tốt, hoạt động các Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tốt, dư nợ tín dụng bình quân trên hộ vay được nâng cao, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS bà con đã mạnh dạn vay vốn làm ăn, qua triển khai kiểm tra giám sát đồng vốn đã ngày càng phát huy hiệu quả, tiêu biểu như các xã Ia O, Ia Krái, Ia Chía, Ia Khai...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đỗ Văn Đông, kiêm  Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện lưu ý: Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện tốt vai trò quản trị hoạt động, tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Có các giải pháp huy động các nguồn vốn, chủ động xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm sát với tình hình thực tế địa phương.
ANH-THANH-NHAT-Lam-thu-tuc-giai-ngan-von-cho-ho-vay-tai-diem-giao-dich-cac-xa-DSCN4626.JPG
Làm thủ tục giải ngân vốn cho hộ vay tại điểm giao dịch các xã. Ảnh: Thanh Nhật
Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung, chính sách đầu tư tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác... Tiếp tục tranh thủ mọi nguồn vốn được giao, nguồn vốn ủy thác của địa phương chuyển sang, nguồn vốn thu nợ quay vòng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho hộ vay trên địa bàn. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, lồng ghép thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia  trên địa bàn huyện.
Trao đổi với PV về một trong những giải pháp để triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên của lãnh đạo UBND huyện, bà Trần Thị Hồng Nhung - Giám đốc Phòng giao dịch  NHCSXH huyện Ia Grai cho biết thêm: Năm 2023, bên cạnh những khó khăn trên, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo giảm hơn, các chương trình tín dụng chính sách đang được NHCSXH trung ương nghiên cứu đề xuất Chính phủ như chương trình cho vay phát triển sản xuất đối với hộ có mức sống trung bình, cho vay đối với hộ thoát nghèo trên 3 năm chưa được ban hành, đối tượng vay vốn tín dụng chính sách bị thu hẹp trong khi đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách còn rất lớn. Mục tiêu cụ thể đến 31/12/2023, nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt kế hoạch giao, hàng tháng duy trì trên 90% số hộ vay tham gia gửi tiền hàng tháng Tăng trưởng tín dụng: đạt từ 9% trở lên.- Tỷ lệ thu nợ đến hạn kỳ cuối đạt 90% trở lên.
NHCSXH huyện chủ động tham mưu, tranh thủ mọi nguồn vốn, nguồn vốn ủy thác của địa phương chuyển sang, nguồn vốn thu nợ quay vòng, linh hoạt vận dụng các cơ chế để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách kịp thời đáp ứng nhu cầu cho hộ vay trên địa bàn,  cho vay đảm bảo đứng đối tượng thụ hưởng, nâng dần mức vay bình quân trên hộ để đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.
Xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác phù hợp với các cơ quan ban ngành nhằm triển khai và thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách. Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi địa phương, tăng cường công tác tham mưu để nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc quản lý, kiểm tra giám sát đối tượng vay vốn trên địa bàn. Rà soát các trường hợp nợ xấu đủ điều kiện xử lý rủi ro để đảm bảo xử lý rủi ro đúng người, đúng đối tượng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội khôi phục sản xuất, làm ăn hiệu quả.
Tập trung mọi hoạt động cho vay, thu nợ, xử lý nợ…nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong việc giao dịch với ngân hàng, nhân rộng điểm giao dịch xã kiểu mẫu trên các xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả chương trình tự kiểm tra của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát; các tổ chức Hội đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay theo nội dung ủy thác nhằm hạn chế các tiêu cực phát sinh.
                                                                    Bài và ảnh: THANH NHẬT
Lượt xem: 24
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)