Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ chính trị

04/09/2020
Sáng ngày 3-9, Huyện ủy Ia Grai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho hơn 180 cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.
 
1.jpg
Quang cảnh toàn hội nghị. Ảnh: Phan Thương
Dự hội nghị có đồng chí Dương Mah Tiệp- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Ngọc Quý- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, phòng ban cấp huyện; bí thư, phó thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
1-(1).jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt các Nghị quyết, kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Phan Thương
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Mah Tiệp- Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2025; Kết luận  số 69- KL/TW ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng…
1-(2).jpg
Các Đại biểu học Nghị quyết. Ảnh: Phan Thương

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hoạt- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung Kết luận 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khó XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận  số 77- KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; Chỉ thị số 42 của Ban Bí  thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Chương trình số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hành động thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai…

Cũng tại hội nghị,các đại biểu còn được nghe đồng chí Thân Trọng Bình- Phó Ban tổ chức Huyện ủy báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi học tập, quán triệt, Huyện ủy Ia Grai chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện nhằm cụ thế hóa các kết luận, nghị quyết trên tại cơ sở.

Phan Thương

Lượt xem: 5
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)