Đ/C Đỗ Tiến Đông phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh làm việc với huyện Ia Grai

16/09/2022
Đ/C Đỗ Tiến Đông phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh làm việc với huyện Ia Grai, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022.
 
 
DC-Do-Tien-Dong,-uy-vien-BTV-tinh-Uy,-PCT-UBND-tinh-cung-dai-dien-lanh-dao-cac-so,-nganh-cua-tinh-lam-viec-voi-UBND-huyen-Ia-Grai2.jpg
ĐC Đỗ Tiến Đông, ủy viên BTV tỉnh Uỷ, PCT UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh làm việc với UBND huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc
Sáng 16/9, tổ công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Đỗ Tiến Đông, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, gồm: (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải; Sở Nông nghiệp – PTNT; Sở TN-MT và Sở Công Thương) đã có buổi làm việc với UBND huyện Ia Grai kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2022. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.
        Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh, về phía huyện Ia Grai, có đồng chí Lê Ngọc Qúy, phó bí thư Huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.
        Theo báo cáo của UBND huyện Ia Grai, trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 7.587,5 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.187,5 tỷ đồng, đạt 47% KH; Công nghiệp-TTCN-Xây dựng 3.127 tỷ đồng, đạt 70,89% KH; Thương mại – dịch vụ 2.237 tỷ đồng, đạt 63,29% KH.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 523 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán tỉnh giao và bằng 96% Nghị quyết HĐND huyện, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần huyện thu trên địa bàn 108,5 tỷ đồng, đạt 162% so với KH tỉnh giao và bằng 85% NQ HĐND huyện, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm trên 400 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch tỉnh giao và bằng 78% NQ HĐND huyện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện là trên 122 tỷ đồng, đầu tư cho 17 công trình. Ứơc thực hiện đến ngày 30/9, khối lượng thực hiện đạt 45 tỷ đồng, đạt 37%; giải ngân được 37,94 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch vốn năm 2022.
Cụ thể, nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh với kế hoạch vốn năm 2022 là 83,331 tỷ đồng, hỗ trợ chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương và 2 chương trình mục tiêu Quốc gia (chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi), đến nay khối lượng thực hiện ước đạt 21,250 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch, giải ngân 18,951 tỷ đồng đạt 22,7%.
Nguồn ngân sách huyện đầu tư 14 công trình với kế hoạch vốn 38,763 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện ước đạt 23,840 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch, giải ngân 18,989 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch.
Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, huyện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, UBND huyện Ia Grai đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm giải quyết:
 Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp vốn dự án đường liên xã Ia Dêr-Ia Bă cho huyện để thực hiện công tác giải ngân (kế hoạch vốn 2022 là 22 tỷ đồng chưa được giải ngân).
 Đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha so với chủ trường đầu tư đã được phê duyệt.
Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thông báo về kế hoạch vốn ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ huyện nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025); Đồng thời cho thêm thời gian gửi hồ sơ Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới xã Ia O.
Đề nghị các sở, ngành sớm ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại buổi làm việc, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của UBND huyện Ia Grai, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu phân tích, giải thích và hướng dẫn các nội dung cơ bản để UBND huyện tập trung tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tiến Đông Uỷ viên BTV tỉnh Uỷ, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm của huyện Ia Grai. Đồng thời yêu cầu UBND huyện rà soát đánh giá các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực công tác để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2022.
Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành quan tâm giúp đỡ huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Ia Grai sớm hoàn thiện những phần việc trong phạm vi chức năng quyền hạng để trình UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét giải quyết; chỉ đạo đẩy nhanhn tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn theo kế hoạch vốn năm 2022.
                                      Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 19
Các tin khác
    Thẩm định 2 xã Ia Tô, Ia Sao đạt chuẩn nông thôn mới Thẩm định 2 xã Ia Tô, Ia Sao đạt chuẩn nông thôn mới
    Thẩm định 2 xã Ia Tô, Ia Sao đạt chuẩn nông thôn mới Thẩm định 2 xã Ia Tô, Ia Sao đạt chuẩn nông thôn mới
    Sáp nhập Phòng y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện Sáp nhập Phòng y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện
    Sáp nhập Phòng y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện Sáp nhập Phòng y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện
    Tập huấn về công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước Tập huấn về công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước