Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

17/02/2022
Chiều 17/2, Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/C Dương Mah Tiệp Chủ tịch HĐND huyện; Đ/C Lê Ngọc Qúy Chủ tịch UBND huyện; Đ/C Trần Hồng Hà Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng tham dự lễ ký kết.
 
20220217_152044.jpg
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện gồm VI chương 24 điều. Trong đó, nội dung phối hợp công tác giữa 3 cơ quan có 8 điều, gồm các nội dung: Phối hợp thực hiện công tác bầu cử; Phối hợp tham gia, góp ý xây dựng pháp luật; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Xây dựng chính quyền và quản lý Nhà nước. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp lấy ý kiến cử tri; Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Phố hợp chuẩn bị tổ chức kỳ họp và phối hợp trong công tác thông tin, hội họp.
        Nội dung, trách nhiệm phối hợp giữ thường trực HĐND và UBND huyện gồm 3 điều, với những nội dung: Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện; Phối hợp giải quyết những vấn đề do UBND huyện trình thường trực HĐND huyện; Phối hợp trong hoạt động giám sát.
        Nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa UBND huyện với Ban thường trực UBMTTQVN huyện với 4 nội dung chính:  Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện. Phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội; trong công tác tổ chức các cuộc vận động nhân dân; hoạt động đối ngoại nhân dân.
        Nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Ban thường trực UBMTTQVN huyện với 5 nội dung chính:  Phối hợp giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND huyện; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Phối hợp tổ chức các cuộc vận động nhân dân và chế độ thông tin, báo cáo.
        Sau khi thảo luận, xem xét dự thảo Quy chế phối hợp, các đồng chí: Dương Mah Tiệp Chủ tịch HĐND huyện; Lê Ngọc Qúy Chủ tịch UBND huyện; Trần Hồng Hà Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng ký vào bản quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan nhiệm kỳ 2021-2026; giao cho lãnh đạo 3 cơ quan triển khai thực hiện./.
                                                        Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 67
Các tin khác
    Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 kh... Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực biên giới
    Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng
    Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII
    Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016... Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
    Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026