Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Ia Grai khoá XIII

22/12/2021
Trong 2 ngày 21 và 22/12, Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ Tư nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; đồng thời, xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng. Ông Đỗ Tiến Đông, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai về dự Kỳ họp. Ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Ksor Khiếu, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp. Về phía đại biểu huyện có bà Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện; cùng 31 đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện.
 
 
DSC_2277.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá XIII – Minh Thoan
Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện khóa XIII đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện khóa XIII được thực hiện đúng quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm đảm bảo về nội dung và thời gian theo kế hoạch. Theo đó, các Ban của HĐND thực hiện 7 cuộc giám sát, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, thị trấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện được duy trì đảm bảo theo luật định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Báo cáo của UBND huyện do ông Đỗ Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: trong năm 2021, 25 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, có 23 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu không đạt là tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt gần 11.430 tỷ đồng, đạt 101,23% kế hoạch, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trồng trọt, chăn nuôi đạt kế hoạch đề ra. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ước có 2 xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn có bước đột phá, trong đó phần huyện thu đạt 191% kế hoạch tỉnh giao, đạt 145% Nghị quyết HĐND huyện giao. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được huyện chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng triển khai quyết liệt. Theo đó, thành lập 388 tổ Covid cộng đồng và 5 tổ tự quản tại 3 xã, thị trấn; nhanh chóng, khoanh vùng, bóc tách F0; đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Ngành giáo dục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo nhiệm vụ năm học vừa phòng chống dịch. Tình hình an ninh chính trị nhìn chung ổn định; triển khai thực hiện tốt các đợt tấn công, trấn áp tội phạm; ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý giải quyết dứt điểm các vụ việc có biểu hiện phức tạp tại cơ sở.
DSC_2286.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá XIII – Minh Thoan
Trong năm 2021, UBND huyện cũng đã tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại bội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị; Nghị quyết về phát triển du lịch; Nghị quyết về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng; Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND được nghe báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2021; báo cáo về công tác xét xử năm 2021 của toàn án nhân dân; báo cáo của chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai cũng đã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Mặt trận tổ quốc các xã- thị trấn và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết của Đảng các cấp, các Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII; tập trung tuyên truyền các phong trào, cuộc vận động. Trong năm, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Kết quả, đã vận động được 586 triệu cho Quỹ Vắc xin; gần 237 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch; cùng nhiều trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm khác. Trong năm từ nguồn “quỹ vì người nghèo”, Ban vận động huyện đã hỗ trợ xây, sửa chữa 21 nhà cho các hộ khó khăn với tổng số tiền 900 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ với 200 triệu;…
Kỳ họp xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2022; điều chỉnh; bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch phân bổ vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021…
Thay mặt UBND huyện, ông Đào Lân Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện trình báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện gửi đến kỳ họp thứ Tư; các ý kiến, kiến nghị gửi đến các Kỳ họp trước của HĐND khóa XII, khóa XII nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Kỳ họp cùng nghe các Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND huyện báo cáo, giải trình một số vấn đề liên quan. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: việc mua bảo hiểm tín dụng là tự nguyện, không phải bắt buộc. Trong năm 2021, phía bảo hiểm Ngân hàng đã thực hiện chi trả quyền lợi cho 13 khách hàng gặp rủi ro, góp phần giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân khách hàng.
DSC_2280-(1).JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá XIII – Minh Thoan
Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII năm 2022; thành lập Đoàn giám sát về “tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2022; điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện; điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021; phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp và nguồn tiền sử dụng đất của huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022; phát triển kinh tế- xã hội năm 2022;
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Ia Grai khoá XIII đã hoàn thành các nội dung đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp./.
Minh Thoan – Phương Lộc
Lượt xem: 68
Các tin khác
    Ban chỉ đạo đề án 61 tổng kết công tác năm 2022. Ban chỉ đạo đề án 61 tổng kết công tác năm 2022.
    Lãnh đạo huyện Dum Mia (tỉnh RaTaNaKiRi Vương quốc CamPuChia) thăm ... Lãnh đạo huyện Dum Mia (tỉnh RaTaNaKiRi Vương quốc CamPuChia) thăm chúc tết, lãnh đạo, LLVT và nhân
    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố Quyết định giao phụ trách Đảng bộ huy... Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố Quyết định giao phụ trách Đảng bộ huyện Ia Grai
    Hội nghị ban giao nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ Hội nghị ban giao nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ
    Huyện Ia Grai đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Huyện Ia Grai đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị