HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

24/06/2021
Ngày 24/6, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII đã tổ chức kỳ họp thứ I bầu các chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 34/35 vị đại biểu HĐND huyện.
 
 
IMG_20210624_144425.jpg
Tại kỳ họp thứ I, thư ký Uỷ ban bầu cử huyện Ia Grai đã thông qua kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách 35 vị đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/C Dương Mah Tiệp Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; Đ/C Ksor Khiếu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII chủ tọa kỳ họp.
          Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XIII đã xem xét tờ trình của thường trực HĐND huyện khóa XII và bầu ông Dương Mah Tiệp Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND khóa XII giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Ông Ksor Khiếu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII.
HĐND huyện đã bầu các ông Nguyễn Đình Huấn Trưởng Ban tổ chức Huyện Uỷ, đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Đức Bảo chuyên viên văn phòng HĐND-UBND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XIII giữ chức danh Trưởng và Phó Ban Kinh tế, văn hoá – xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;
 Ông Nguyễn Ngọc Tiến chủ nhiệm UBKT huyện ủy và ông Nguyễn Quang Nam đại biểu HĐND huyện khóa XIII giữ chức Trưởng và Phó Ban pháp chế HĐND huyện;
Ông Rơ Châm Lol Bí thư Huyện đoàn, ông Rcom Blan Phó Ban dân tộc HĐND huyện khóa XII giữ chức danh Trưởng, Phó Ban dân tộc HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.
IMG_20210624_161525-(1).jpg
          Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đã trình tờ trình bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Lê Ngọc Qúy Chủ tịch UBND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND huyện đã trình tờ trình và HĐND huyện đã bầu 2 đồng chí Đỗ Văn Đông và đồng chí Đào Lân Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 14 ủy viên UBND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 là các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn của huyện.

          Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét tờ trình của UBMTTQVN huyện và bầu 23 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. UBMTTQVN huyện đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trình lên HĐND huyện và UBND huyện xem xét giải quyết. Ngoài ra, HĐND huyện còn xem xét, ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026; Xem xét ban hành Nghị quyết về cho ý kiến về kế hoạch, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 và dự kiến danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Ia Grai./.
                                                          Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 52
Các tin khác
    Ban chỉ đạo đề án 61 tổng kết công tác năm 2022. Ban chỉ đạo đề án 61 tổng kết công tác năm 2022.
    Lãnh đạo huyện Dum Mia (tỉnh RaTaNaKiRi Vương quốc CamPuChia) thăm ... Lãnh đạo huyện Dum Mia (tỉnh RaTaNaKiRi Vương quốc CamPuChia) thăm chúc tết, lãnh đạo, LLVT và nhân
    Hội nghị ban giao nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ Hội nghị ban giao nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ
    Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố Quyết định giao phụ trách Đảng bộ huy... Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công bố Quyết định giao phụ trách Đảng bộ huyện Ia Grai
    Huyện Ia Grai đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Huyện Ia Grai đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị