Ghi nhận tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ 12 (khoá XVIII) mở rộng

13/12/2022
Ngày 13/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khoá XVIII) mở rộng nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Quang Thái, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra tỉnh uỷ; cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Ban nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai.
 
 
ANH-1-HOI-NGHI-BCH.JPG
Quang cảnh Hội nghị - Minh Thoan

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, huyện Ia Grai đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn, trồng rừng...đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 12.849 tỷ đồng, đạt 101,5% Nghị quyết;  tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tăng 12,4%. Tập trung triển khai các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện là 50.821 ha cây trồng các loại, đạt 102% NQ, tăng 2,2%; năng suất, sản lượng các loại cây trồng hầu hết đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 24.292,5 tấn, đạt 104% kế hoạch, tăng 8,2%. Chương trình tái canh cây cà phê năm 2022 của huyện triển khai hiệu quả. Trong năm, đã trồng được 70.240 Cây phân tán, đạt 100,3% kế hoạch. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 được huyện quan tâm triển khai thực hiện, trong năm có 3 sản phẩm (mật ong, cà phê bột, hạt Điều) đăng ký và đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đánh giá, phân hạng OCOP cấp huyện.
ANH-2-HOI-NGHI-BCH.JPG
Đồng chí Phan Quang Thái, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị- Minh Thoan
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo tích cực, vượt nghị quyết đề ra. Theo kết quả rà soát năm 2022, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 2.389 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,78% dân số, giảm 1,98%. Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của địa phương, của đất nước. Tổ chức thành công Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và liên hoan văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2022. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác tiếp âm, phát sóng truyền thanh và xây dựng các tin, bài về các hoạt động kinh tế, chính trị của địa phương.
Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được thực hiện có hiệu quả.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan và đúng quy định.
Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022; Chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 do đồng chí Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhận xét, nêu rõ:
Mục tiêu trong năm 2023 là tập trung chỉ đạo đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần ngành Công nghiệp - xây dựng, Thương mại - dịch vụ trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân; chăm lo đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực hiệu quả trong điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất 31 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Ia Grai đến năm 2025 và kế hoạch xây dựng kết cấu hạ huyện đến năm 2025.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chỉ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các nội dung trình Hội nghị.
ANH-3-HOI-NGHI-BCH-(1).JPG
Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện uỷ Ia Grai phát biểu kết luận tại Hội nghị- Minh Thoan
Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Hội nghị thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, nỗ lực vượt qua khó khăn bám sát Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm 2023. Trên cơ sở báo cáo kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 và chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023, đề nghị các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong thời gian qua; đồng thời bám sát vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của cấp trên, cấp mình và tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đối với dự thảo các văn bản trình hội nghị: Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; chương trình làm việc năm 2023 của Ban chấp hành; dự thảo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Ia Grai đến năm 2025; Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Ia Grai đến năm 2025. Đa số các đại biểu thống nhất với các dự thảo văn bản, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo văn bản, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở văn bản ban hành, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đề ra, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và có giá trị trong thực tiễn.
Minh Thoan
Lượt xem: 22
Các tin khác
    Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 kh... Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực biên giới
    Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng
    Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII
    Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016... Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
    Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026