Nhà Thuốc Hoàng

Mô tả

Địa chỉ: 70 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3824 926