Nhà Thuốc Châu

Mô tả

Địa chỉ: 11 Trần Phú, P. Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3824 736