Bệnh viện mắt Cao Nguyên

Mô tả

Địa chỉ: 248 Lê Duẩn, P.Trà Bá

Điện thoại: 0269 3518 181